Wpis Firmy

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego Agencja Mienia Wojskowego jest agendą Skarbu Państwa, której zadaniem jest zarządzanie mieniem przejętym z resortu Obrony Narodowej.
Wyprzedaż mienia odbywa się w postaci przetargów nieruchomości wojskowych takich jak grunty i budynki o dużych wartościach inwestycyjnych, a także własności wojskowej (używane samochody ciężarowe i osobowe, osprzęt hydrauliczny, elektryczny i medyczny). Mienie ruchome, które nie znajduje nabywcy podlega utylizacji lub unieszkodliwione ze względu na swe własności fizyko-chemiczne lub formy prawne.
W składzie AMW mieszczą się biuro w Warszawie a także jednostki terenowe w Krakowie, Wrocławiu, Gorzowie Wlkp., Szczecinie, Olsztynie oraz Gdyni.


Podobne wpisy

Płatności SMS w serwisie obsługuje