Wpis Firmy

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych Stara zasada mówi: do skutecznego prowadzenia własnego biznesu, poza pomysłem i kapitałem, potrzeba czterech rzeczy: sprytnego księgowego, uczciwego bankiera, rzetelnego brokera ubezpieczeniowego i co najważniejsze – dobrego prawnika.Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Król uprzejmie przedkłada Państwu, ofertę kompleksowej obsługi prawnej. Proponujemy Państwu obsługę prawną w zakresie określonym poniżej i sprecyzowanym następnie w umowie obsługi prawnej ze szczególnym uwzględnieniem czynności: 1. udzielanie opinii prawnych ustnych lub na piśmie według życzenia Zleceniodawcy w bieżących sprawach przedsiębiorstwa; 2. opracowywanie pism przed procesowych oraz wymagających argumentacji prawnej; 3. przygotowywania bądź opiniowanie projektów umów oraz kontraktów; 4. prowadzenie czynnych i biernych procesów sądowych we wszystkich instancjach łącznie z postępowaniem egzekucyjnym; 5. przygotowywania projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (regulaminów, uchwał itp.),6. prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi; 7. udział w negocjacjach z partnerami handlowymi 8. Możliwość korzystania z wielu usług prawnych (m.in. porady prawne i prowadzenie windykacji) za pośrednictwem Internetu.Szanowni Państwo, Opierając się na naszej wiedzy i dotychczasowym doświadczeniu zajmujemy się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną dużych, małych i średnich podmiotów gospodarczych zarówno z branży produkcyjnej jak i usługowej czy handlowej. Wypracowane przez Kancelarię standardy działania pozwalają na świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług prawnych uwzględniających indywidualne potrzeby każdego z naszych Klientów. Prowadząc stałą obsługę prawną szukamy skutecznych rozwiązań problemów prawnych, a ponadto identyfikujemy zagrożenia prawne, które mogą powstać w przyszłości.


Podobne wpisy

Płatności SMS w serwisie obsługuje