Regulamin

Regulamin katalogów stron jest treścią, którą mało kto czyta i z reguły konsekwencje tego są takie, że wpisy nie są przyjmowane. Regulamin tego katalogu jest krótki i zwięzły, więc łatwo będzie się do niego dostosować:


1. Do katalogu nie są przyjmowane strony:
- związane z erotyką/porno, hazardem, warezami, serialami/filmami online, ściąganiem programów/filmów/muzyki itp.
- o treściach obraźliwych i/lub łamiące polskie prawo
- będące zapleczem i/lub MFA, preclami, stronami z zainstalowanym SWL'em
- z mało wartościowym opisem lub składającym się z samych słów kluczowych

2. Nie akceptujemy tych samych stron pod różnymi domenami

3. Administracja katalogu nie ponosi odpowiedzialności za treści zgłaszane przez użytkowników i znajdujące się na stronach

4. Administracja katalogu zastrzega sobie prawo do zmiany opisów dodawanych stron (w razie potrzeby)

5. Wniesiona opłata podczas dodawania wpisu jest opłatą za rozpatrzenie wpisu. Wniesienie opłaty nie oznacza gwarancji akceptacji wpisu, jeśli łamie regulamin. Opłata nie jest zwracana zgłaszającemu wpis.

6. Wszelkie dane osobowe, które użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Katalogu firm są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

7. Od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO".

8. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Dodanie strony do katalogu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


Wpisy:

Wartość Wpisu Zwykłego: cena 2 zł (2,46 zł z VAT)
Wartość Wpisu Premium/Wyróżnionego: cena 3 zł (3,69 zł z VAT)
Usługa dostępna jest w sieciach: PLUS, ERA, ORANGE, PLAY
Usługa jest realizowana dzięki Cashbill.pl

Płatności SMS w serwisie obsługuje